Følgende stier har fått spillemidler: 

Stier Søkt Innvilget
Dørjestien 86.000 86.000
Tursti over Koppen 36.000 36.000
Vanntårnstien 203.000 203.000
Frønesjøen tursti 108.000 108.000

Stiene skal utbedres og gjøres mer tilgjengelig og det skal påføres grus. Målsettingen er å gjøre stiene og stedene så attraktive at enda flere bruker dem.