Rom Søkt Tildelt
Ensemblerom/øvingsrom/bandrom 2 mill 2 mill
Blackbox/dans/teater/øveceller 2 mill 1 mill
Rom for visuell kunst 2 mill 682 tusen
Rehab. av kinosal til konsertlokale 1,3 mill 0

Alle søknadene er godkjente og de tre siste søknadene kan omsøkes på nytt i 2020.