Ordningen med gradert basistilskudd ble innført i 2017 som en del av kommunereformen. Ordning innebærer at kommuner som er såkalt «frivillig» små, ikke får den samme grunnfinansiering som andre kommuner til å gi innbyggerne i sin kommune gode tjenester. I påvente av gjennomgangen av inntektssystemet for 2024 vil regjeringen fordele 100 millioner kroner av veksten i frie inntekter til kommunene som taper mest på gradert basiskriterium. Dette kommer på toppen av den øvrige vekst i frie inntekter (som fordeles til alle kommuner).

978.000,-

I denne omgangen får Rakkestad kr 978.000,-. Regjeringen vil legge frem en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene i en egen melding til Stortinget våren 2024, med mål om å at det nye inntektssystem for kommunene skal få virkning fra 2025. 

- Jeg mener at det er andre kriterier enn om Rakkestad skal være egen kommune som skal være utslagsgivende for basistilskuddet, sier ordfører Karoline Fjeldstad. 

Les mer om ordningen i en artikkel fra nrk.no med tabell for tilskudd til kommuner