Målet med prisen, som deles ut hvert annet år, er å framheve skoleeiere som har lagt til rette for at elever får entreprenørskapskompetanse i utdanningen.

- I år går prisen til en kommune som har jobbet beundringsverdig og forbilledlig med samskaping og har gjennom langsiktig arbeid klart å bygge en kultur for entreprenørskap, sto det i jurybegrunnelsen.

UE Østfold foreslo Rakkestad kommune som vinner av prisen 2018 og begrunnet det blant annet med:

  • Rakkestad kommune har en helhetlig og godt forankret entreprenørskapssatsing som omfatter hele utdanningsløpet. Entreprenørskap har vært et kommunalt satsingsområde siden 1996
  • Rakkestad kommune legger til rette for kompetanseutvikling i det pedagogiske personale på alle nivåer i utdanningsløpet. 
  • Kommunens ordfører og enhetsleder for skole og oppvekst deltar alltid i juryarbeid ved fylkesmesterskap på ulike nivåer og ikke sjelden deltar også skolelederne på kurs i regi av Ungt Entreprenørskap Østfold. 
  • Rakkestad kommune legger godt til rette for økt samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og arbeidsliv og samfunnsliv. 
  • Kommunen stimulerer til økt kontakt med utdanningssystemer i andre land, økt kontakt med internasjonale nettverk og større muligheter for elever og studenter til å få internasjonal erfaring. 
  • Kommunens ungdomsskole mottok for øvrig «The European entrepreneurial school award» i 2015. 
  • Ved Rakkestad ungdomsskole har man en egen avdeling for fremmedspråklige, flyktninger og enslige asylsøkere. Denne avdelingen har fått navnet «verdensklassen» Elevene i verdensklassen får også jobbe med entreprenørskap på linje med de øvrige elevene på Rakkestad ungdomsskole.