Strålevernforskriften
§ 6. Grenseverdier og tiltaksgrense

Radonreduserende tiltak skal iverksettes i barnehager, skoler mv. […] dersom radonnivået overstiger 100 Bq/m3 (tiltaksgrense). Tilsvarende gjelder for boliger hvor eier ikke bor eller oppholder seg. Radonnivået skal uansett ikke overstige grenseverdien på 200 Bq/m3 i slike bygninger og lokaler.

Forskriftens bestemmelser for maksverdier av radon i utleieboliger gjelder fra 1. januar 2014.

Radon må måles i vinterhalvåret, og vi er nå inne i målesesongen 2013/2014.
Det holder at radonmålingene er utført innen midten av april 2014. Husk at en radonmåling tar minst to måneder.

Dersom det etter målingen viser seg at nivået er over tiltaksgrensen, må det kunne dokumenteres at tiltak er gjennomført eller at en prosess er i gang for iverksette tiltak.

Strålevernet har fastsatt en måleprosedyre som beskriver hvordan radonmålinger kan utføres i boliger. Denne prosedyren bør nå benyttes for å dokumentere radonnivået i utleieboliger.
For boliger generelt er det ikke krav om måling av radon, men strålevernet anbefaler å måle, og å følge nevnte måleprosedyre.

Les mer her:

Rakkestad kommune samarbeider med Sarpsborg kommune om miljørettet helsevern.

Har du spørsmål, kan du kontakte Anne Kari Henanger, rådgiver innen miljørettet helsevern,  på telefon: 911 17 145