Bakgrunn for saken 

I Hurdalsplatformen står det at det skal opprettes 20 polititjenestesteder i dialog med kommunen og politidistriktene – der det er et lokalt ønske om det, og geografiske faktorer, eller kriminalitetsbildet tilsier at det bør etableres et polititjenestested. 
Ni tjenestesteder er vedtatt etablert i 2023: Engerdal, Hvaler (sommer), Meråker, Oslo (Mortensrud), Salangen, Sandefjord (Torp), Sigdal, Steigen, Stranda (Geiranger – sommer).
I 2022 ble det etablert en midlertidig politistasjon på Magnormoen, som skal være i drift til den planlagte felles svensk-norsk politistasjonen er ferdig bygd.

Nytt polititjenestested fra 2024 i Rakkestad 

Rakkestad kommune vil få polititjenestested i 2024. Det offentliggjorde regjeringen i dag 23. august. 
Regjeringen vil sikre trygghet, god rettssikkerhet og tilgjengelige tjenester for innbyggerne i hele landet. Flere tjenestesteder betyr at folk i hele landet kan få lettere fysisk tilgang til polititjenester nær seg. Synlig tilstedeværelse av politiet kan gi økt trygghetsfølelse i lokalsamfunn i bygd og by i hele Norge.


Ordfører i Rakkestad, Karoline Fjeldstad (Sp)
 

Dette er noe vi har jobbet for i Rakkestad i flere år. Helt siden nærpolitireformen ble innført i 2015 har vi kjempet for å gjenopprette et lokalt polititjenestested i Rakkestad. Dette er en viktig seier for hele Rakkestadsamfunnet. Vi har savnet et operativt politi på dagtid i Rakkestad. Lokalkunnskap er viktig, og responstiden vil bli redusert. Politiets responstid har vært varierende, og lokalt brannvesen opplever ofte å være først til stede ved flere anledninger. Dette gjelder både ved hendelser innen rus, psykiatri, trafikkuhell og ulykker. Her utfører brannvesen politioppdrag som trafikkdirigering, merking, fotografering og andre oppgaver, som normalt ligger innenfor politiets oppgaver.

Oppgaver og innhold

Åpningstid og tjenestetilbud ved det enkelte tjenestested fastsettes av lokalt politi i samråd med kommunen. Lokalt politi og kommunen selv vet best hva som trengs. Politidirektoratet har definert noen minimumskrav for hva som skal tilbys på alle politiets tjenestesteder, men det er fullt mulig å ha et mer omfattende tilbud. Hva det nye polititjenestestede skal inneholde og konkret hvilke oppgaver som skal legges til Rakkestad skal Øst politidistrikt sammen med kommunen finne ut av i tiden som kommer. 
Vi har i dag et godt samarbeid med Øst politidistrikt og Sarpsborg politistasjon. Samarbeidet med politikontakt Pål Brandsrud har fungert godt for Rakkestad. Samtidig vil et lokalt tilstedeværende operativt politi, som både kan jobbe forebyggende med våre ungdom, samtidig som man har mulighet til å bygge tillit og lokalkunnskap, ville gjøre et mer helhetlig arbeid. 

For mer informasjon og ytterligere kommentarer 

Ordfører Karoline Fjeldstad: 90958705 eller epost karoline.fjeldstad@rakkestad.kommune.no