I løpet av disse dagene vil du kunne se militært personell og militære kjøretøy. Soldatene skal blant annet trene på å patruljere - både med kjøretøy, og i enkelte tilfeller også til fots i bynære strøk. 

- Vi har som mål å få til en god og effektiv trening, uten at vi forstyrrer lokalsamfunnet mer enn nødvendig, sier kapteinløytnant Pål Andreassen, områdesjef for Sarpsborg HV-område. 

I utkanten av sentrum og i enkelte områder ved Hafslundsøy kan du komme til å høre smell i forbindelse med skyting i løpet av treningsperioden. Det er en del av treningen og ingenting å bekymre seg for, forteller Andreassen. 

-  Vi håper det ikke vil være til for stor sjenanse for de som bor i nærheten. 

I tillegg vil det også være noen sanitetsøvelser langs veien og andre steder. Disse vil bli godt merket med synlige skilt, slik at det ikke oppstår misforståelser eller ubehageligheter i forbindelse med treningen. 

Andreassen sier at de vil gjøre sitt for at grunneiere og innbyggerne i kommunene sitter igjen med et positivt inntrykk av HV når treningen er over.

- Det er viktig for oss å kunne bli ønsket velkommen tilbake senere, og at vi har tillit fra det lokalsamfunnet vi har som oppgave å beskytte, sier han. 

Øvelsen er varslet til kommunene og nødetatene, som HV har god dialog med. Under øvelsen vil soldatene også få besøk av Sarpsborg brannvesen, som vil gi befal informasjon rundt brannberedskapen som HV er en del av i Sarpsborg og Rakkestad. 

- Møter du soldater som er ute og går eller står på vakt, må du gjerne slå av en prat, avslutter Andreassen. 

Om Sarpsborg HV-område
Sarpsborg HV-område har Rakkestad og Sarpsborg som ansvarsområde, og er en del av Oslofjord Heimevernsdistrikt 01 (HV-01), som har base på Rygge militære flystasjon. Sjef for Sarpsborg HV-område er kapteinløytnant Pål Andreassen.