Skolen har fått tilbakemelding fra foresatte mandag ettermiddag at undergangen ved Kåensmølla er utfordrende og at Hammerstadveien kan stå under vann i morgen tidlig. Mandag kveld kl 19.00 er disse veiene åpne og kjørbare.

Rakkestad kommune har ingen hjemmel for å stenge skolene. Os skole vil derfor ha hjemmeundervisning for sine elever i morgen tirsdag 23.01.2024.

Foresatte som ikke kan ha hjemmekontor eller har samfunnskritiske yrker vil få et tilbud på skolen, så sant det lar seg gjøre å få barnet på skolen.

Det vil være ledelse og pedagogisk personell på skolen gjennom hele dagen.

Det vil være ansatte på SFO i åpningstiden morgen og ettermiddag.

Rakkestad kommune oppfordrer alle til gi tilbakemelding på vei og kjøreforhold til vakttelefon 908 41 287.