For de som ikke har fått hentet avfallet og har overfylte avfallsbeholdere, kan ekstra avfall legges i en gjennomsiktig sekk og settes ut. Den vil da bli tatt med når avfallsdunken tømmes.