Dette er en sak hvor flere av har jobbet godt over lengre tid. Rakkestad kommune, ved ordføreren, sin rolle i saken har vært samtaler med Statsråd Rigmor Åserud. Det er Statsbygg som eier Operabroen, underlagt Åserud sitt departement. Harald Huysman har jobbet med saken lenge og flere med han.

Hvorfor vil man ha broen til Rudskogen? 
Gjenbruk av noe som ellers hadde blitt «spiker» er en årsak, en annen er at det er en mye rimeligere løsning for motorsenteret jfr. å bygge ny bro.

Broa skal gå fra gammelt depot til tårnkontrollen og derfra over til gammelt depot. Det betyr en helt annen tilgjengelighet for publikum, man krysser området mye enklere enn det som er mulig i dag. Sikkerhetsmessig er en slik bro optimal.

Broa skal fraktes til Rakkestad i september og monteres våren 2014.

Hva skal nå broa hete? Operabroen Rudskogen