Rakkestad kommune vedtok med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-10 i møte 8. mai 2019 å legge detaljreguleringsplan for Skattabølveien 81 ut på offentlig ettersyn.

Frist for uttalelser: 24.Juli 2019

 

Saksdokument        Plankart         Planbetemmelser        Planberskrivelse             ROS          Støyutredning            Trafikkanalyse