Gratis og uforpliktende klima- og energirådgivning - ta kontakt å få deg en av de resterende rådgivingstimene

Hensikten er å motivere husholdningene til å redusere energibruken i egen bolig og ta klimavennlige valg gjennom bruk av energiportalen.no (på nett), tilbud om digital befaring med energirådgiver og klima- og energirådgivning på telefon og e-post. Du kan blant annet få råd om:

  • Elbillading
  • Etterisolering av vegger og tak
  • Bytting av vinduer og dører
  • Installering av varmepumpe
  • Solceller
  • Smart styring
  • Alternative energikilder
  • Støtteordninger fra Enova

Energianalyse på nett

Verktøyet Energiportalen muliggjør objektiv nettbasert energianalyse av boligen din.
Gå til www.energiportalen.no og søk opp din bolig. Du får veiledning til hvordan den skal brukes.

Kampanjeinformasjon og aktiviteter

Mer informasjon finner du på  nettsiden. www.klimasmart.no

Det vil bli publisert korte energitips filmer og konkurranser på Klimasmart - Facebook

Kampanjen er finansiert av:
Klima Østfold, og arrangeres i samarbeid med kommuner, Viken fylkeskommune og Klimapartnere Viken.

Tjenestene og rådgivningen er levert av:
Energiportalen AS, Energibygg AS, Simenergi AS, Asplan Viak AS, Naturvernforbundet og Elbilforeningen.

Kilde: Klimasmart.no