Kortreist

Informasjonsskiltene er kortreist produsert og finansiert. Rakkestad kommune og Rakkestad Næringsråd har utgjort prosjektgruppen, som er supplert med de ulike bidragsyterne underveis.

Her har Svein Backe i Backe Media vært en viktig koordinator og pådriver.

De tidligere skiltene har stått i mange år og bærer preg av slitasje og aldring. De nye skiltene håper vi gir et godt førsteinntrykk når man kommer til Rakkestad. Det er lagt vekt på at det skal se innbydende ut, med enkelt tilgang til viktig informasjon.

Utførende arbeid:
  • Plate: Wide Industrier ved Kristine Degnes
  • Montering og skilt: Finsnekkeren ved Daniel Engebrigtsen 
  • Grafisk design: Backe Media ved Svein Backe 
  • Foto: Marita Lundsrud Berg
  • Trykk: Flexidekor 
  • Korrektur: Ordkontoret 
Finansiering: 
  • Rakkestad kommune 
  • Gjensidige avdeling Rakkestad 
  • Rakkestad Næringsråd

Vi takker alle for verdifulle bidrag.