Skautun Rehab og omsorgssenter
Prosjektet går inn i forprosjektfase og skal detaljeres og beskrives og klargjøres for entreprisekonkurranse. Denne konkurransen omfatter arkitekt og rådgivende ingeniører for alle fagområder. Det skal utarbeides detaljerte tegninger og beskrivelser for alle fagområder. Resten av 2020 vil gå med til dette arbeidet. 
 
Kulturskolen
Dette prosjektet er ferdig prosjektert med arkitekttegninger og beskrivelser for alle fagområder. Alle beskrivelser og alle tegninger er sammenfattet i en totalentreprisekonkurranse hvor alle kompetente entreprenører kan gi tilbud. Tilbudsfrist er satt til slutten av april. Deretter skal tilbudene gjennomgås før det innstilles på valg av entreprenør. Det arbeides etter en plan for byggestart i juni 2020. 
 
Harlemhaugen  boligområde i Degernes
Prosjektet er ferdig prosjektert med tegninger og beskrivelse. Totalentreprisekonkurranse er lyst ut på Doffin hvor alle kompetente entreprenører kan gi tilbud. Entreprenøren får totalansvaret for gjennomføringen av et fullt ut komplet ferdig prosjekt for trinn 1, 10 boligtomter. Tilbudsfrist for konkurransen er satt til slutten av april. Deretter skal tilbudene gjennomgås før det innstilles på valg av entreprenør. Det arbeides etter en plan for byggestart i juni 2020. Totalt er det planlagt ca 50 boligtomter i hele prosjektet som vil bli bygget ut over tid – etter behov.