Utlyste anbud på 4 områder, fikk tilbud på 3

Området som ikke fikk tilbud i denne omgang gjelder nærområder ved Funderud-Haraldstad-Skantebygda-Gautestad-veiene. Dette området blir lyst ut på nytt, forhåpentligvis i slutten av 2022 for oppstart i 2023.

Fikk tilbud på 3 områder

Prosjektene som nå starter gjelder to områder i Degernes som skal bygges ut av HomeNet og ett område i Os som bygges av GP Nett. 
Alle beboere som er omfattet av tilbudene er informert via sms og epost.  

Utbygger tar direkte kontakt

Husstander vil få tilsendt informasjon og tilbud direkte fra utbygger. Salgsrepresentanter vil også besøke husstander direkte for å snakke med beboere. 
Les mer om dette direkte på utbyggeres hjemmesider.  For HomeNet se: Vi bygger fiber i Rakkestad – HomeNet og for GP Nett:  GP Nett - Din fibernett- og internettleverandør
Det innkalles til informasjonsmøter om bredbåndsutbyggingen etter endt sommerferie og når anleggene er prosjektert.

Rakkestad Kommune koordinerer utbyggingsprosjektene sammen med utbyggere. Viken fylkeskommune er forvalter av bredbåndsutbygging med statstilskudd.