Bakgrunn
Kopla har tidligere hatt betaling for avfall etter vekt, med ulike satser for forskjellige typer avfall. Noen ting har vært gratis for husholdninger å levere, mens andre ting har det blitt tatt betalt for. - Den gamle prislisten var ganske omfattende og detaljert. En prisliste med mange valg gir også rom for tolkning, og det har oppstått situasjoner der kunden og driftsoperatører ved anlegget tolker prislisten ulikt. Vi har fått tilbakemeldinger på at prislisten kan være vanskelig å forstå og at det er krevende å forutsi hva det vil koste å levere avfall, sier Martin Andersen i Rakkestad kommune. 
 
Ny prisliste
Dette skal kommunen nå forsøke å rette opp i med en ny prisliste for anlegget. Det skal fortsatt være gratis å levere noen typer avfall, mens annet skal man betale for. De nye prisene er uavhengige av avfallets sammensetning, noe som skal gjøre det enklere for kunder å forutsi hva hengerlasset vil koste før man står i vekta og skal betale.  
 
Det vil fortsatt være en del som er gratis å levere
- Det er viktig for oss å understreke at veldig mye av det som har vært gratis å levere tidligere, også vil være det framover. Privatpersoner med EE-avfall, farlig avfall, impregnert trevirke, PCB-ruter eller hageavfall kan fortsatt levere dette gratis. Utover det har vi har satt en fast pris for personbiler på 50 kr, så de som tidligere kom med «avfall til sortering» i personbil vil nå få en økt kostnad. Dette innebærer også at privatpersoner skal betale for å levere papp- og papiravfall og jern/metall. Alt vi gjør på Kopla har en kostnad, og vi vurderer at for folk flest i dag er det akseptabelt å betale en femtilapp for å vite at avfallet blir sendt videre til materialgjenvinning på en forsvarlig måte, sier Martin Andersen. 
 
Ny prisliste er en helhetsvurdering
Kunder som kommer med tilhenger eller varebil skal betale etter vekt (1,4 kr/kg). Denne prisen er uavhengig av hva du har på hengeren, noe som gjør at det kan bli dyrt hvis du kommer med hengeren full av jern. - En ny prisliste er en helhetsvurdering fra vår side, og det er riktig at i noen spesielle tilfeller vil det bli dyrere. Samtidig er det veldig sjeldent at folk kommer med hele hengeren full av bare jern. Ofte er det noen småting av metall som leveres sammen med annet avfall. Totalt har vi derfor vurdert at det er enklere og bedre for folk flest om det er en pris pr. kg for alt man leverer i bil med henger og varebil,  sier Martin Andersen.
 
Noe avfall kan bli dyrere, annet kan bli rimeligere å levere
På samme måte som at noe blir dyrere vil den nye prislisten også gjøre enkelte ting rimeligere å levere. Blant annet er kostnaden for å veie inn avfallet i den nye prislisten lavere enn hva det har vært tidligere. -Vårt mål er at den nye prislisten skal gjøre det enklere å levere avfall. Derfor er det også bestemt at prislisten skal inkludere mva. Ved Kopla gir vi tjenester som du betaler for på stedet, og det er naturlig at det er den totale kostnaden som er i prislisten, sier Vidar Strømnes, fagansvarlig Kopla. 
 
Tydelig skille mellom næringsavfall og husholdningsavfall
Fra nyttår vil det også bli et tydeligere skille mellom næringsavfall og husholdningsavfall ved anlegget. Alt avfall levert fra traktor, lastebil, kjøretøy registrert på næring eller med firmalogo er å regne som næringsavfall. Næringsdrivende må veie inn etter egne satser og skal betale med faktura. - Dette gjør vi fordi Kopla skal være et tilbud til husholdninger og mindre næringsdrivende i kommunen. Vi opplever stor pågang fra næringsdrivende, og for at ikke dette skal gå på bekostning av husholdninger er vi nødt til å ha klare skiller mellom husholdning og næring. Næringsavfallet vårt har også en dårligere sporbarhet, og vi er bekymret for useriøse aktører i anleggsbransjen som tar betalt fra kunder for å levere avfall, for så å komme og levere det til Kopla som privatpersoner, sier Martin Andersen.
 
Husk gjennomsiktige søppelsekker fra nyttår
Innføringen av en ny prisliste er bare en av flere endringer på Kopla fra 01.01.2022. Når du skal besøke Kopla etter nyttår må du også huske at det bare skal være gjennomsiktige søppelsekker på anlegget. - Vi er klar over at det blir endringer for folk, og er innstilt på å måtte bruke litt ekstra tid og ressurser på veiledning i oppstarten av det nye året sier Vidar Strømnes. - Det handler hele tiden om å gjøre det enklere å levere avfall ved anlegget og sørge for at vi tilbyr best mulig tjeneste til våre innbyggere, avslutter driftsoperatøren. 
 
Prisliste ved Kopla renovasjonsplass
    Inkl. mva Eks mva
Personbil kr/gang 50 40
Bil m/henger/varebil kr/kg 1,4 1,12
Næringsavfall sortert kr/kg 2,2 1,76
Næringsavfall usortert kr/kg 2,9 2,32

Farlig avfall, hageavfall, EE-avfall, impregnert trevirke og glass- og metallemballasje er gratis for alle husholdninger å levere ved Kopla renovasjonsplass.

Med næringsavfall menes alt avfall fra næringsdrivende. Avfall levert fra traktorer, lastebiler, kjøretøy registrert på næring eller med firmalogo er å regne som næringsavfall. Landbruksplast leveres kostnadsfritt fra næringer. 
 
Farlig avfall fra næringsdrivende må elektronisk deklareres før levering. Mengden farlig avfall veies inn og alle kostnader for håndtering og behandling av avfallet vil bli fakturert. 
 
Større mengder farlig avfall og EE-avfall, samt kuldemøbler fra næringsliv (kjøledisker) - som Kopla renovasjonsplass ikke har plikt til å ta imot* - henvises til regionale mottaksanlegg.
(*inntil 1000 kg pr avfallsbesitter pr år.)