I januar 2012 fikk vi en ny Folkehelselov som forplikter kommunene, fylkeskommunen og staten til å jobbe mere systematisk og langsiktig med folkehelsehelsearbeidet. Ansvaret for folkehelsearbeidet er lagt til kommunen som sådan – ikke til helsetjenesten i kommunen slik det var tidligere. Innenfor alle områder i kommunen skal det tenkes «helse i alt vi gjør». Alt fra kultur, utdanning, samferdsel og næringsliv har stor betydning for befolkningens helse. Tidlig innsats på alle disse arenaene gjør at det kan jobbes helsefremmende, og ikke bare forebyggende. Dermed er den nye Folkehelserådgiverstillingen lagt til rådmannens stab, for å etablere et godt samarbeid mellom samtlige etater i kommunen.