Bygdetunet og Markens Grøde området

NBU søker om å få benytte området som Markens Grøde benytter til sin festival, samt uteområdet på Bygdetunet og Rakkestad ungdomsskole til overnatting for dugnadspersonell.

Tevlingsområde og camp

Selve tevlingsområdet vil være samme område som Markens Grøde benytter, i tillegg til uteområde på Bygdetunet og noe av jordet øst for Fladstadparken. Jordene øst for tevlingsområdet er også tenkt benyttet til camp-område. Søker er i dialog med grunneier om dette.

Lang tradisjon

NBU ble stiftet i 1946. Et av de første landsstevnene ble arrangert på Finse i 1924. Stevnet har vært arrangert hvert år etter 2. verdenskrig.

Et landsstevne betyr yrende liv i bygda den uken stevnet varer. Rakkestad er en stor landbrukskommune med gode erfaringer fra ulike tevlinger og stevner på landsstevnet gjennom tidene.