Helt siden i fjor høst har Rakkestad kommune fulgt med på befolkningsutviklingen i kommunen. På den tid lå tallene stabilt på over 7950 innbyggere. Ved nyttårstider var tallet steget til 7985. Litt variasjon i tallene er det som følge av til- og fraflyttinger, døde og nyfødte. Utover i juni nærmet tallet seg 8000 og den 21. juni kl 19.14 ble lille Nora født, raksting nr 8000.

Ordfører Ellen Solbrække og jordmor Bente Skjelle hadde med seg en flott blomst og en gavesjekk på den symbolske summen kr 8.000,- til den nyfødte og hennes familie.

- Dette er en begivenhet vi er glade for å markere, sier ordfører Ellen Solbrække. Hun forteller videre at Rakkestad i de senere årene har hatt en litt høyere befolkningsvekst enn resten av fylket og at tilbakemeldinger hun får er at veldig mange synes Rakkestad er en flott bygd å bo i.

Rakkestad kommune ønsker den nyfødte og hennes familie til lykke med jubileet og ønsker alt godt for fremtiden.

2014-07-01 16.14.38_200x150.jpg 2014-07-01 16.15.11_200x150.jpg 2014-07-01 16.25.56_200x150.jpg
Ordfører Ellen Solbrække overrekker en gavesjekk på kr 8.000,- Viktig å ta en nærmere titt på innbygger nr 8000... En stolt storesøster Mari med lille Nora på fanget.