På pressekonferansen deltok ordfører Ellen Solbrække, lensmann Svein Midtskog, driftenhetsleder for Follo og Østfold John Lunder og rådmann Alf Thode Skog.

Legges ned

9. april 2018 legges Rakkestad lensmannskontor ned. Kontoret har vært i drift siden 1370, og 43 lensmann har hatt sitt virke der. Besøkstallene til lensmannskontoret har gått ned, samfunnet er i endring, mye er digitalisert. Kravene til politiet er skjerpet, derfor må også politiet gjøre tilpasninger i sin drift, var noe av det Svein Midtskog fortalte. Han sa også at den valgte løsningen ville gi bedre samordnede ressurser i politiet, hvor fokus vil være på forebyggende arbeid. Forliksrådet vil fortsatt være i Rakkestad.

Politikontakt

Svein Midtskog vil være Rakkestad kommune sin politkontakt og vil være et bindeledd mellom ulike samarbeidspartbnere. Det ble presisert at politiet vil komme til Rakkestad ved akutte henvendelser.

Ser fremover

Ordfører Ellen Solbrække sa at dette ikke er en ønsket situasjon for Rakkestadsamfunnet, men at man nå må se fremover og fokusere på det gode samarbeidet og dialogen med politiet. Hun er glad for at kommunen og politiet er i god dialog om en samarbeidsavtale.

John Lunder presiserte at det fortsatt skal leveres gode polititjenester til Rakkestad, men de vil bli litt annerledes. Han også fokuserte på forebyggingsperspektivet og han var opptatt av at det måtte, og skulle være lav terskel for Rakkestad kommune til å kontakte politiet hvis man ønsker å ta opp saker.