– Med den nye tjenesten gjør vi hverdagen enklere for innbyggere, eiendomsbransjen og kartverket, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Den nye digitale grunnboken gjør det mulig å få innsyn i eiendomsinformasjon og sjekke heftelser på eiendom på nettsiden www.seeiendom.no.

- Den nye grunnboken åpner opp for at innbyggere og eiendomsbransjen kan sjekke eiendom selv på seeiendom.no, sier Sanner.

Den nye digitale grunnboken er også ”grunnsteinen” for nytt e-tinglysingssystem som startes opp i løpet av 2017.

Hver virkedag leveres over 21 kasser post med tinglysingspapirer til Kartverket på Hønefoss og kontoret i Ullensvang – i snitt til sammen 5000 saker pr dag. På postmottaket åpner, sorterer og fordeler ansatte tinglysingspapirene hver dag.

Kartverket foretar årlig 1,2 millioner registreringer i tinglysning av fast eiendom og 265.000 tinglysninger av borettsandeler. Dette tilsvarer 16 millioner papirark i året.

- Boligkjøpere må i dag gjennom en lang og papirbasert prosess. Nå skal denne prosessen digitaliseres. I fremtiden vil det være mulig for den enkelte å tinglyse ”rett fra stua”. Vi snakker om milliardgevinst for samfunnet, sier Sanner.

Tiden det tar å tinglyse en eiendom er i dag i hovedsak fire dager fra mottatt til ekspedert sak.
Dette skal ned til minutter når en fullverdig elektronisk tinglysingsløsning er på plass i løpet av 2016.