Krisepakke 2 gjelder for perioden 12. mars til og med 31. august 2020. Søkerne må være registrerte i Frivillighetsregisteret.

Det kan søkes om: 

  • Tapte inntekter frå arrangement som skulle vore arrangerte i perioden (til dømes tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter frå loppemarknad eller kioskinntekter).
  • Tapte billettinntekter frå anna spesifisert aktivitet i perioden (til dømes museum, akvarium, kinoar eller idrettsanlegg).
  • Tapte utleigeinntekter i perioden (utleige av bygningar, anlegg, hytter, farty og andre rom og lokale).
  • Tapte inntekter som følge av at organisasjonen har mista oppdrag i tilknytning til eit arrangement eller annan spesifisert aktivitet i perioden

Dette er en tillitsbasert ordning. Søker plikter å gi opp korrekte opplysninger. Dersom søker er i tvil om hva ordninga kan kompensere må dette avklarest før søknaden blir send. Sjekk derfor ofte stilte spørsmål og svar i forbindelse med ordninga før du søker.

Les om ordningen på Lotteristiftelsens side ►►