Rådets formål er at partene gjennom samarbeidsmodellen behandler problemstillinger knyttet til kriminalitetsforebygging og trygghet i lokalsamfunnet. Partene forplikter seg til å følge opp de beslutninger politirådet fatter.

Medlemmer 2020:

  • Beatrice Bø, tjenesteenhetsleder
  • Kjetil Lunde, nærpolitisjef
  • Pål Brandstorp, politikontakt
  • Karoline Fjeldstad, ordfører
  • Alf Thode Skog, rådmann
  • Christian Hjulstad, NAV-leder
  • Vicki Daae, Leder Familiesenteret
  • Ranveig Hansen, SLT-koordinator