Mobildekning er viktig

Tilfredsstillende mobildekning er svært viktig for beboere og bedrifter i området og er en nødvendighet for både skolebarn, ungdom, voksne, eldre og alle i arbeidslivet. 
God mobildekning er viktig også for de som benytter fjella til friluftsformål og rekreasjon, som bruk av fritidshytter, fotturer, jakt og fiske. Dette gjelder også for ferdsel langs fylkes- og kommunale veier, opplyser Ole Harald Førisdahl i Rakkestad kommune.  

Aktiv rolle

Kommunen har tatt en aktiv rolle i utbygging av nye mobilmaster i mange områder uten tilfredsstillende dekning. Det er bevilget tilleggsfinansiering fra kommunen til utbygging av nye master og det gjennomføres utbygging av 6 nye mobilmaster. En i Os og denne ved Dalsmoen er ferdig. I tillegg kommer en ved Strømfossveien (innkjøring til Nøtteholen), en ved Stensrudåsen i Degernes og en ved Låvedalen i Dalenveien. Disse forventes driftssatt i 2022. Masten på Enga ved Ytterskogen forventes driftssatt i 2023.

Telenor legger ned sitt eksisterende gamle kobbernett for fasttelefoni og har etablert erstatningsløsninger blant annet basert på mobildekning.