Menn i helse er et komprimert utdanningsløp til fagbrev i helsearbeiderfaget i et samarbeid mellom kommune, NAV, fylkeskommune, KS og Helsedirektoratet.

Dette er arbeidssøkende menn og kvinner mellom 25-55 år som er registrert hos NAV. Deltakerne får tittelen helserekrutt. Helserekruttene veksler i utdanningsperioden mellom å motta ytelser fra NAV og lønn fra kommunen.
Utdanningsløpet er på cirka 2,5 år, sammenlignet med den ordinære utdanningsmodellen som er to år skole og to år lærlingetid.

Attraktive på arbeidsmarkedet

Menn i helse ble etablert i Østfold i 2018 og har klasser ved Glemmen videregående skole.
Det er viktig å understreke at helserekruttene i Menn i helse kommer i tillegg til ordinære rettighetslærlinger i kommunen.

Stort behov

Norge har et stort behov for utdannet helsepersonell og jobbmulighetene er svært gode. Så langt har over 1000 menn tatt fagbrevet via Menn i helse, der 92 prosent som har tatt fagbrev har fått en relevant jobb innen helsesektoren.

Statsbudsjettet

Regjeringen har bestemt å videreføre Menn i Helse-satsingen over hele landet, med 20,7 millioner kroner på statsbudsjettet for 2024.
Dette er med på å sikre at Østfold får fortsette med en Menn i Helse-klasse, med oppstart i april 2024, sier fylkeskoordinator Lise Thoresen.  

Fysisk informasjonsmøte i Fredrikstad i januar 2024

Ta kontakt med din veileder ved ditt NAV kontor for påmelding til det fysiske informasjonsmøtet. 
Der vil du få en grundig orientering om Menn i helse, utdanningen og jobbmulighetene. I etterkant av møtet vil det gjennomføres intervjuer. Etter intervjuene vil egnede og motiverte kandidater tilbys en 12 ukers veiledet praksisperiode som helserekrutt på sykehjem eller tilsvarende. Deretter er det sommerjobb og videre utdanningsløp frem mot fagbrev som helsefagarbeider.

Er du vår neste mann? Grip muligheten! 

Kjenner du noen som fortjener muligheten? Tips om Menn i helse!
Vil du vite mer?
Sjekk ut hjemmesiden www.mennihelse.no
Har du spørsmål om Menn i helse? 
Kontakt fylkeskoordinator for Menn i helse i Østfold 

Lise Thoresen, mennihelse.no.png