Rakkestad kommune har vært med i prosjektet siden 2021, og stiller med 3 praksisplasser og 2 læreplasser til helserekrutter for kull 2023.
 
Menn i helse er et komprimert utdanningsløp til fagbrev i helsearbeiderfaget i et samarbeid mellom kommune, NAV, fylkeskommune, KS og Helsedirektoratet.

Deltakerne får tittelen helserekrutt. Dette er arbeidssøkende menn og kvinner mellom 25-55 år som er registrert hos NAV. Helserekruttene veksler i utdanningsperioden mellom å motta ytelser fra NAV og lønn fra kommunen.

Utdanningsløpet er på cirka 2,5 år, sammenlignet med den ordinære utdanningsmodellen som er to år skole og to år lærlingetid.

Attraktive på arbeidsmarkedet
Menn i helse ble etablert i Østfold i 2018, og har i dag en klasse ved Glemmen videregående skole med 25 helserekrutter.

Dette er 25 helserekrutter som nå er på full fart mot et fagbrev som helsefagarbeider, og som vil bli svært attraktive på arbeidsmarkedet. Det er viktig å understreke at helserekruttene i Menn i helse kommer i tillegg til ordinære rettighetslærlinger i kommunen.

Stort behov
Norge har et stort behov for utdannet helsepersonell og jobbmulighetene er svært gode. Så langt har over 800 menn tatt fagbrevet via Menn i helse, der 92 prosent som har tatt fagbrev har fått en relevant jobb innen helsesektoren.

Statsbudsjettet
Regjeringen har bestemt å videreføre Menn i Helse-satsingen over hele landet, med 19,4 millioner kroner på statsbudsjettet for 2023.

Dette er med på å sikre at Østfold får fortsette med en Menn i Helse-klasse, med oppstart i april 2023, sier fylkeskoordinator Lise Thoresen.  

Fysisk informasjonsmøte i Fredrikstad i januar 2023
Ta kontakt med din veileder ved ditt NAV kontor for påmelding til det fysiske informasjonsmøtet. 

Der vil du få en grundig orientering om Menn i helse, utdanningen og jobbmulighetene. I etterkant av møtet vil det gjennomføres intervjuer. Etter intervjuene vil egnede og motiverte kandidater tilbys en 12 ukers veiledet praksisperiode som helserekrutt på sykehjem eller tilsvarende. Deretter er det sommerjobb og videre utdanningsløp frem mot fagbrev som helsefagarbeider.

Er du vår neste mann? Grip muligheten! 

Kjenner du noen som fortjener muligheten? Tips om Menn i helse!

Vil du vite mer?
Sjekk ut hjemmesiden www.mennihelse.no

Har du spørsmål om Menn i helse? Kontakt fylkeskoordinator for Menn i helse i Østfold

Lise Thorsen
Telefon: 47028079
lise@mennihelse.no