Gater, veier, parker etc (ikke gatelys)

Vennligst skriv inn anti-SPAM-koden du ser nedenfor
AntiSpam code

Gatelys

Meld feil ved gatelys her

Kommunalt gatelys
Rakkestad kommune har etablert belysning langs de fleste kommunale veiene. Totalt eier kommunen over 1600 lamper. De siste årene har det foregått en utstrakt utskifting av eldre aramaturer til LED-armaturer. Dette arbeidet fortsetter til alle lamper er av ny og  miljøvennlig teknologi.