Fra Telenor deltok Jannicke Hilland, leder for Telenor Infrastructure og med i konsernledelsen, Arne Quist Christensen, Moderniseringsdirektør i Telenor Norge, Øyvind Næss, prosjektleder i Telenor Norge.

Fra Rakkestad kommune deltok rådmann Alf Thode Skog, kommunalsjef Areal og infrastruktur Espen Jordet, stabsleder informasjon og IKT Kåre Kristiansen og prosjektleder Ole Harald Førisdahl.

Kobbernettet legges ned

Bakgrunnen for prosjektet fra Telenor sin side er at kobbernettet legges ned fra 2025 og innbyggerne skal ha tilfredsstillende telefondekning. Med dagens 5g-teknologi på plass vil datakapasitet øke og gi et tilfredsstillende mobilt bredbånd.

For Rakkestad kommune har det vært viktig å gi innbyggerne god og stabil mobildekning i områder hvor det har vært ustabilt eller fraværende.

Spleiselag

Mastene er satt opp som et spleiselag, hvor Telenor har tatt de største kostnadene og Rakkestad kommune har gitt anleggsbidrag til hver mast ved å dekke kostnadene til fremføring av strøm. Kommunestyret gjorde vedtak om dette i 2021.

- Dette har vært helt avgfjørende for realiseringen av prosjektet og viser hvordan en offensiv holdning fra en kommune får gode resultater, uttaler Arne Quist Christensen, Moderniseringsdirektør i Telenor Norge. 

Gode prosesser

Telenor oppgir at det har vært stort sett ryddige prosesser. Prosjektleder Ole Harald Førisdahl har fulgt arbeidet hele veien og har bistått underveis i prosjektet. Administrasjonen fulgt opp med rask og god saksbehandling i tillegg til politiske avklaringer der det har vært nødvendig.

Prosjekt har ført til at over 200 "kobberkunder" har fått et meget godt alternativ, i tillegg til mange andre som også kan benytte seg av tjenestene.

God dekning

Prosjektet har medført at Rakkestad kommune nå har fått meget god dekning. Landskapet i Rakkestad er småkupert og krevende med både spredt bebyggelse og fortettede områder. I tillegg til Telenbor sine 16 master har også andre leverandører god infrastruktur på plass. Så langt viser tall at 96% av innbyggerne har 4g-dekning og nesten 50% har 5g-dekning. 

Telenor har levert etter forutsetningene i avtalen. Det har vært et godt samarbeid, sier rådmann Alf Thode Skog.

Telenor på sin sine bnerømmer alle involverte parter, og spesielt grunneierne som i all hovedsak har vært positive og løsningsorienterte.