I samarbeid med Viken fylkeskommune og Statsforvalteren i Oslo og Viken, arrangerer vi et kurs over to kvelder med fokus på hvilke muligheter som finnes for hvordan landbruket kan bli mer selvforsynt med varme og strøm. Og ikke minst hva som er den beste løsningen for din gård!

Kurs i omlegging til fornybar energi 8. og 15. november - Hvordan bli mer selvforsynt med varme og strøm?

Første kveld – 8. november - blir et webinar (Teams) 
Andre kveld – 15. november - er fysisk møte i Festsalen i Rakkestad Kulturhus.

For mer informasjon og påmelding se vedlegg og linken under: 

Omlegging til fornybar energi på gårdsbruk - Klima Østfold (klimaostfold.no)

Påmeldingsfristen er 4. november.