Ny vurdering mandag morgen

Tidlig mandag morgen vurderes forholdene på nytt. Om forholdene tilsier det kan arbeidslister bli endret, enkelte brukere kan få endrede tidspunkter for bistand. Oppdrag kan bli avlyst, men terskelen for dette er høy.

Dagtilbud avlyst mandag

Dagtilbudet for hjemmeboende på Skautun er avlyst mandag. Det vurderes som riktig å stenge tilbudet for å unngå faren for skader. 

Flytter ikke pasienter

Pr søndag kveld vurderes det ikke som nødvendig å flytte pasienter fra hjemmetjenesten til Skautun. Fra tid til annen brukes kapasiteten på Skautun til formål som går noe utover primærhensikten. Hvorvidt det vil være nødvendig i denne omgangen vurderes fortløpende.