På det siste kommunestyremøte i inneværende periode vedtok kommunestyret rådmannens forslag til vedtak. Videre oppfølging av saken overføres til det nye kommunestyret å gjøre de nødvendige avklaringer og vedtak, blant annet i budsjettet.

Saksdokumenter, rapporter og protokoll kan leses her (sak 47/2023) ►►

Videre fremdrift

Initialt legger kommunestyret opp til følgende framdriftsplan for prosjektet:

Investeringer:

  • 2024: 15 000 000
  • 2025: 100 000 000
  • 2026: 135 000 000
  • 2027: 50 000 000

Tiltak: 

2024: Detaljregulering av tomt. Forprosjekt. Detaljplanlegging.
2025: Detaljplanlegging. Anbudskonkurranse.  Byggestart. Investeringer (Oppstart). 
2026: Investeringer.
2027: Investeringer. ​Ferdigstilling av prosjektet.
 
Rakkestad kommunestyre følger sitt vedtak i denne sak ytterligere opp i en ny enkeltsak før nyttår og dessuten i budsjett 2024 og økonomiplan 2024 – 2027.