Dina Buer_beskjært.jpg

Dina Buer underholdt politikere

og administrasjon med

fantastisk pianospill.

Avtroppende ordfører Ellen Solbrække ledet sammenkomsten i festsalen og takket alle de ansatte, politikere og andre samarbeidspartnere for fire gode og minnerike år.

Ellen ordfører_beskjært.jpg

Ellen Solbrække gikk gjennom

noen av de viktigste politiske vedtakene

i 4-års perioden, noe som skapte

gjenkjennelse og gehør i forsamlingen.

Etterpå ble personer som gir seg med politiske verv takket av med blomst og gode ord fra. (Se bilde øverst i artikkelen)

De som trer ut av politikken er: Lars Kristian Holøs Pettersen, Martin Hereid Kristiansen, Hartvig Velund, Karl Gunnar Westad, Mads Korsvold, Dawood Alkaisy, Kjersti Skartveit, Iver Rode, Elin Danneberg, Roger Olstad, Kenneth Veiby og Ellen Solbrække.

 

Ellen Solbrække

Avtroppende ordfører Ellen Solbrække ble hedret med mange gode ord av flere. Lars Kristian Holøs Pettersen talte på vegne av politikerne og fremhevet ordførerens samlende egenskap og at hun har vært en tydelig og god ambassadør for Rakkestad kommune. Han takket også for tilliten som varaordfører de fire siste årene.

Karoline Fjeldstad takket ordføreren på vegne av Senterpartiet og ønsket lykke til tilbake på jobb i Kriminalomsorgen.

Knut Magne Bjørnstad takket Solbrække for jobben hun har gjort som ordfører, som arbeiderpartipolitiker og roste henne for hennes samlende egenskap, at det ikke fantes noe "jeg" for Solbrække, kun vi.

Ellen takkes av.jpg Ellen og Karoline.jpg Ellen og Knut Magne.jpg
På vegne av alle politikere takket Lars Kristian Holøs Pettersen avtroppende ordfører Ellen Solbrække for sine 2 perioder som ordfører. Karoline Fjeldstad, påtroppende ordfører, takket for godt samarbeid på vegne av Senterpartiet i Rakkestad. Gruppeleder i Arbeiderpartiet, Knut Magne Bjørnstad, takket for lang og god tjeneste som politiker og ordfører.