Da kan du nå få tilskudd fra NAV

NAV Rakkestad ønsker et samarbeid med deg som arbeidsgiver om sommerjobb til unge arbeidsledige. I tillegg til økonomisk støtte, vil vi hjelpe deg med å finne aktuelle kandidater til din bedrift. Det er viktig for oss å få med deg som arbeidsgiver på laget, slik at vi sammen kan gi de unge en verdifull jobberfaring og styrke deres muligheter videre i arbeidslivet.

Hva innebærer tilskuddet

  • Tilskuddet fra NAV dekker 50-75% prosent av lønnen til deltakeren i inntil fire uker, men kan forlenges med ordinært lønnstilskudd (lavere sats) ved behov 
  • Tiltaket kan gjennomføres i perioden fra 1. juni til og med 31. august

Hvem kan ansettes? 

Tiltaket er aktuelt for personer mellom 16 og 29 år, som har fått vurdert av NAV at de har behov for ekstra hjelp og/eller tilrettelegging for å komme i jobb

Ja, dette er jeg interessert i å være med på! 

På NAVs nettside: https://www.nav.no/arbeidsgiver/sommerjobb vil du finne mer informasjon om sommerkampanjen.

Ta kontakt med:

Arild Haglund, tlf: 950 70 648, e-post: arild.haglund@nav.no
Marte K. Løkken, tlf: 465 43 755,  e-post: marte.kristine.lokken@nav.no

 

Vi gleder oss til å høre fra deg!