Jodtabletter som beskyttende tiltak:
Jodtabletter er et aktuelt beskyttende tiltak ved atomhendelser med utslipp av radioaktivt jod.  Tilskudd av naturlig jod blokkerer opptaket av radioaktivt jod i skoldbruskkjertelen og forebygger derfor kreft i denne kjertelen.
Bruk av jodtabletter  vil være en anbefaling og ikke et pålegg.  Tiltaket vil ofte iverksettes sammen med anbefaling om å oppholde seg innendørs i 2 døgn.

Når skal tablettene tas?
Jodtabletter tas etter råd fra Kristutvalget for atomberedskap. Tablettene skal helst tas inntil 4 timer etter å ha vært utsatt for radioaktivt jod i luft, mat og/eller drikke. Vanligvis tas jodtabletter bare en gang, men i spesielle situasjoner kan det være aktuelt med ny dosering.

Skoler og barnehager vil om kort tid sende ut informasjon til foreldre/foresatte, sammen med et samtykkeskjema. Dette er viktig for at vi ved en hendelse på dagtid på hverdager skal kunne gi barna deres jodtabletten så raskt som mulig.

Dersom hendelsen skjer utenom kommunens åpningstider, vil innbyggerne bli varslet via sms, med mulighet for å hente tabletter til sine barn ved servicekontoret eller i Degernes (sted vil bli nærmere angitt).