Heretter kan for eksempel lønns- og trekkoppgaven rapporteres inn digitalt eller skjema kan skrives ut fra skatteetaten.no.

Oppgavene som skal innrapporteres til skatteetaten kan leveres via Altinn, samt at blankettene kan lastes ned fra skatteetaten.no. Dette gjelder for følgende blanketter:

  • RF-1015 Lønns- og trekkoppgave
  • RF-1022 Lønns- og pensjonskostnader
  • RF-1023 Lønns- og trekkoppgave
  • RF-1025 Årsoppgave for arbeidsgiveravgift
  • RF-1037 Terminoppgave for beregnet arbeidsgiveravgift og innbetalt forskuddstrekk

Lønns- og trekkoppgavene kan forøvrig leveres på maskinlesbart medium. Lønnsoppgavene som skal gis til de ansatte må inneholde de samme opplysninger som innrapporteres til skatteetaten. Utover dette er det ikke krav om at opplysningene skal gis på fastsatt blankett, jfr. ligningsloven § 5-11 3. punktum. Leveres lønns- og trekkoppgavene via Altinn, har du mulighet til å skrive ut lønns- og trekkoppgaver etter at oppgavene er signert og levert via Altinn. Brukere med lønnssystem bør ta kontakt med sin leverandør for å undersøke om det er mulig å skrive ut lønns- og trekkoppgaver til de ansatte fra lønnssystemet.