Vinnerne av kinoheftene ble:

  • Øystein Pettersen
  • Tove Rønning
  • Halina Teresa Tangvik
  • Randi Kristiansen
  • Lise Beate Ringsby

Premiene kan hentes på servicekontoret.

Hva viser undersøkelsen?
462 personer besvarte undersøkelsen, det er ca 14% av forventet grunnlag. Resultatet er noe under det forventede, samtidig har det kommet mange svar og reflekterte kommentarer, slik at denne undersøkelsen gir gode svar på hva innbyggerne i Rakkestad mener om de tjenestene og den service Rakkestad kommune yter.

Foreløpig viser en oversikt at dere synes Rakkestad er et godt sted for eldre, at mulighet for næringsutvikling og etablering er god, at biblioteket er meget godt drevet, at mulighet for boliger og tomter er gode og at bygda vår er et godt sted å bo.

På minussiden viser resultatene at dere synes kollektivtrafikken er for dårlig, standarden på veiene er for dårlig, mulighet til å påvirke politiske beslutninger kunne vært bedre og at det stilles spørsmålstegn om kommunen følger opp det som er blitt lovet.

Svarene vil bli analysert og lagt fram for politisk behandling når høstsesjonen tar til.