Traktor_innovasjon_norge
Foto: Getty Images

18. OKTOBER 2022
Tid: 10.00-11.00
Sted: Online

PÅMELDING►


FOR HVEM
For alle som driver med landbruksbasert næringsutvikling i Oslo og Viken. I informasjonsmøtet presenteres bl.a. våre finansielle virkemidler, vurderingskriterier og prioriteringer, råd til søknad og eksempler på gjennomførte prosjekter. Vi snakker om ulike tjenester relatert til både tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer.

Dersom du jobber med et konkret prosjekt ønsker vi deg velkommen til et 20-minutters lynmøte med Innovasjon Norge og landbrukskontoret i din kommune. Lynmøtene holdes 19., 20., og 21. oktober i tidsrommet 09.00-15.00. NB! Vi oppfordrer deg til å være med på informasjonsmøtet først!

Meld deg på informasjonsmøtet og lynmøte ved å gå inn i skjemaet dette skjemaet.


Både informasjonsmøtet og lynmøtene holdes digitalt gjennom Teams. 
Klikk her for å bli med på informasjonsmøtet.
Innkalling til lynmøtene sendes ut individuelt.


KONTAKTPERSON
Ingeborg Knutsdatter Gresaker, kunderådgiver landbruk, Oslo og Viken
 

Vilkår for Innovasjon Norge sine arrangementer: 
Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring.

Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement. Les våre standardvilkår for arrangementer.