Program for informasjonsdag 29.01.20

 

08.30: Kaffe og te

08.45 - 09.00: Velkommen ved ordfører

  •  Planlegging av sine eldre år

09.00 - 10.00: Ernæring ved ernæringsfysiolog

  • Snakker om viktigheten av ernæring og kosthold

10.00 - 10.15: Mellommåltid

10.15 - 11.00: Brannvesenet - brannsikkerhet i hjemmet

  • Tips for å sikre hjemmet 

11.15 - 12.00: Vegvesenet - sikkerhet i bil

  • Hva skjer med sansene våre når vi aldres?

12:00 - 12.45: Lunsj

12.45 - 13.30: Innlegg om fysisk aktivitet

                         Den Norske Turistforening om turtilbud i nærområdet

13.30 - 13.45: Pause med kaffe og te

13.45 - 15.00:  Tilbud i kommunen

                           Tilrettelegging i hverdagen

                           Røde Kors

                           Velferdsteknologi

Avslutning rundt kl. 15