Slik bestiller du time

Timebestilling kan gjøre ved å klikke denne lenken

Vi oppfordrer alle til å bestille time selv via vår bestillingsportal.

Trenger du hjelp til bestilling, ring servicekontoret på 69225500 mellom 08.00 - 11.00 og 12.00 - 15.00.

Oversikt over vaksinasjonsdager

Uke 42

Mandag 16/10 – influensa/samvaksinering
Tirsdag 17/10 – influensa/samvaksinering
Onsdag 18/10 – influensa/samvaksinering
Fredag 20/10 – korona vaksinering

Uke 43

Tirsdag 24/10 korona vaksinering

Uke 44

Tirsdag 31/10 – influensa/samvaksinering
Onsdag 1/11 – koronavaksinering

Uke 45

Tirsdag 7/11 – influensa/samvaksinering

Målgrupper for influensavaksine

Risikogrupper

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor influensavaksine:
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • Kronisk lungesykdom/hjerte/lever/nyre/nevrologisk sykdom
  • Nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, leddgikt og andre sykdommer)
  • Svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)
 

Andre målgrupper

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):
 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Oppfriskningsdose med koronavaksine

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at følgende grupper bør ta en ny oppfriskningsdose med koronavaksine før høst/vintersesong 2023/24:
 • Personer i aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere
 • Personer i aldersgruppen 18-64 år som inngår i en risikogruppe
 • Ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom
 • Barn 6 måneder–11 år med alvorlig grunnsykdom dersom barnets lege vurderer dette som viktig 
 • Gravide i 2. og 3. trimester. Vaksinasjon i 1. trimester kan vurderes dersom den gravide har tilleggssykdommer som gir ytterligere økt risiko.
Det er den oppdaterte vaksinen Comirnaty Omicron XBB.1.5 som tilbys i høst. Denne vaksinen dekker undervarianter av koronaviruset, omikron som sirkulerer nå. 
Vaksinen kan gis til barn fra 6 måneder og benyttes både til grunnvaksinasjon og som oppfriskningsdose.