Click here if you want to read this page in English

Indre Østfold Campus gjør at stadig flere kan ta utdanning der de bor. Indre Østfold Campus tilbyr flere utdanningsprogrammer fra fagskolen i Viken og Høyskolen i Østfold.

Studieprogrammet ved Indre Østfold Campus vil bli utvidet fortløpende. Vi arbeider langsiktig for å utvikle et godt og mangfoldig studietilbud innen helse, industrifag, ingeniørfag og IT/kunstig intelligens. Dette skal bidra til å skape et miljø som unge mennesker ønsker å være en del av. Over tid vil vi gjøre Indre Østfold til et attraktivt bo- og arbeidsmarked for alle, med spesiell vekt på aldergruppen mellom 20 og 45 år.

 

Forskning er en viktig del av en utdanningsinstitusjon, og vi ønsker å bidra til flere forskningsprosjekter knyttet opp mot lokalt næringsliv og kommunene i regionen.

Fagskolen i Viken med studiested i Mysen

Fagskolen tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning på Indre Østfold Campus som ligger på Kulturtorget i Mysen.

De har tre utdanningstilbud innen helse- og oppvekstfag og et innen tekniske fag:

  • Barn med særskilte behov
  • Observasjon- og vurderingskompetanse i helsetjenesten
  • Fleksibel digitalisert automatisering
  • Arbeid med språk flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehage

Søknadsfristen er 15. april.

Her finner du mer informasjon om studietilbudet (Fagskolen i Viken)

Høgskolen i Østfold med studiested i Mysen

Høgskolen i Østfold (HiØ) etablerer bachelorutdanning i sykepleie på Indre Østfold Campus, med studiested på Kulturtoget i Mysen. Allerede i 2023 vil det være mulighet for at et betydelig antall studenter kan følge deler av undervisningen fra Mysen og mange studenter vil ha sin praksis i vår region.

Fra høsten 2024 vil HiØ tilby bachelorutdanning i sykepleie som et eget studietilbud på Indre Østfold Campus. Dette vil være et desentralisert tilbud på heltid over 3 år.

Vi legger ut mer informasjon om dette tilbudet etter hvert.

Her finner du mer informasjon om sykepleiestudiet (Høgskolen i Østfold)

Hva er Indre Østfold Campus?

Det er et utdanningssamarbeid mellom kommunene Indre Østfold, Marker, Rakkestad og Skiptvet. 

Utdanningen vil driftes av fagmiljøet tilknyttet HiØ og Fagskolen i Viken, med en kombinasjon av digitale ressurser og digital og fysisk undervisning.

Studiested er Kulturtorget i Mysen sentrum, tidligere Mysen skole. Her finnes store og små undervisningsrom, grupperom, festsal, innbyggertorg og bibliotek, kafé med mer.

Studiestedet ligger sentralt med tanke på offentlig kommunikasjon. Toget bruker 10 minutter fra Mysen til Askim og 53 minutter til Oslo, og det er nå gode togforbindelser til Rakkestad.