Det utvidede togtilbudet innebærer at vi får opptil 14 avganger alle hverdager til og fra Rakkestad stasjon. Det blir også 20 minutter kortere reisetid til Oslo, enn det var tidligere.

Togavganger fra Rakkestad - Mysen:
6.16, 7.16, 9.46, 10.46, 11.46, 12.46, 13.46, 16.48, 17.46, 18.46, 19.46, 20.46, 21.46, 22.46
Togene ankommer Oslo S ca. 70 min. etter avgang fra Rakkestad.

Togavganger fra Mysen - Rakkestad:
06.54, 09.58, 10.58, 11.58, 12.58, 13.58, 16.24, 17.01, 17.58, 18.58, 19.58, 20.58, 21.58
Togene starter fra Oslo S ca. 60 min. før avgang Mysen.
 

Bestill togbillett på vy.no