Sykdomsutbrudd som skyldes dårlig drikkevann forekommer med jevne mellomrom. Store vannbårne utbrudd er heldigvis sjeldne her i landet, men de siste 20 årene er det registrert 78 drikkevannsbårne utbrudd med til sammen 17 000 sykdomstilfeller. I tillegg kommer alle de sporadiske smittetilfellene som ikke blir registrert. Årsakene er i stor grad knyttet til små vannforsyninger.