Du trenger ikke å ha utfordringer i hverdagen for å ha glede av besøket. Rakkestad kommune ønsker å møte dere som bor hjemme og som har få eller ingen tjenester fra hjemmetjenesten.  

Hensikten med besøket er:
  • Å ha en samtale om ditt hverdagsliv og helse 
  • Å snakke om gleder og utfordringer du opplever 
  • Du vil motta informasjon om kommunens tilbud og tjenester
Noen av temaene under besøket vil være deltagelse i hverdagslige aktiviteter, brannsikkerhet i eget hjem, kosthold og ernæring og hvordan du kan aldres trygt i eget hjem. Besøket er frivilling og vil vare ca. 1 time. Rakkestad kommune tar kontakt for nærmere tidspunkt.