Antall timer støttekontakttjeneste pr. måned varierer, og hvordan timene brukes avtales mellom støttekontakt og bruker.

Det kreves ingen formell utdannelse for å være støttekontakt, men du må levere politiattest.

Vi ønsker:

  • At du har ønske om og glede i å hjelpe andre til en meningsfull fritid.
  • At du kan binde deg til minimum ett år
  • At du er over 18 år, har førerkort og disponerer bil.

Her kan du registrere deg som støttekontakt i Rakkestad kommune

For spørsmål ta kontakt med Camilla H. Claussen, tlf. 918 55 013