I samarbeid med Viken fylkeskommune og Klima Viken tilbyr Rakkestad kommune gratis klima- og energirådgivning til boligeiere og boligselskap. Nå kan styrer i borettslag, sameier og boligstiftelser få nyttige råd om hvordan de kan redusere energibruken i boligselskapet sitt. 
 
Vi vet at energieffektivisering i boliger og bygg er komplekst og innebærer ofte store investeringer. Å diskutere planer og utfordringer med en objektiv energirådgiver kan derfor være smart. Flere spørsmål er aktuelle:
  • Vil det lønne seg å legge om til fornybar energi?
  • Hvordan investere uten å øke husleien?
  • Hvordan redusere energibruken og strømutgiftene?
  • Hvilke støtteordninger gjelder?
  • Hvordan tilrettelegge for elbillading?
Tilbudet om digital befaring med energirådgiver er gratis og uforpliktende. Vi gjør oppmerksom på at «først til mølla-prinsippet» gjelder. Vi har 4 gratis befaringstimer å dele ut i første omgang.
 
– Tilbudet er en del av kommunens arbeid med klima og energi. Vi skal bidra til kunnskapsbygging og legge til rette for at boligeiere og boligselskap skal kunne ta klimavennlige valg, sier kommunalsjef Areal og infrastruktur, Espen Jordet.
 

Digitalt informasjonsmøte

Det vil i 2023 bli gjennomført to informasjonsmøter om smarte energitiltak i boligselskaper. Møtene gjennomføres digitalt.
  • Første møte er torsdag 1. juni kl 17 

Hva bør styrer i boligselskap tenke på? 

Valg av oppvarmingsløsning og tilrettelegging for elbillading kan være utfordrende. Det er ofte mange spørsmål, lange beslutningsprosesser med mange involverte. Tenk på dette:
 

Trygg og effektiv lading av elbil 

Hvordan skal investering, drift og bruk fordeles med hensyn til elbillading? Det er nå lovpålagt å kunne lade elbilen sin selv også når man bor i borettslag eller sameie.

Smartere bruk av strøm 

Det er mange borettslag og sameier som betaler ekstra for effekt via nettleien på grunn av høye forbrukstopper. Ofte er ikke styrene klar over at dette koster dem mange tusen kroner ekstra i året på nettleien. Smartere bruk av strøm kan redusere dette vesentlig. 

Valg av energikilde 

Hva skal energikilden til oppvarming og varmt tappevann være i årene fremover? Dette er et aktuelt spørsmål som kan være vanskelig å ta stilling til når det er mange beslutningstagere. 
 
Tilbudet om digital befaring med energirådgiver er levert av Viken fylkeskommune og Klima Viken. Kampanjen er i samarbeid med Simenergi AS og energirådgivningen er ved energirådgiver og energientreprenør Knut Olav Knudsen.
 
Kampanjeinformasjon og aktiviteter finner du på https://klimasmart.no/boligselskap 
 
Spørsmål til kampanjen rettes til: post@simenergi.no.