Østfold har store ambisjoner for å redusere klimagassutslippene i årene som kommer. Som et foregangsfylke innen klima og energi jobber Klima Østfold i samarbeid med kommunene og Klimapartnere Viken med stadig nye tiltak for å nå klimamålene som er satt. Det første målet er i 2030 hvor utslippene skal være redusert med 80 % sammenlignet med 2016.  

Energireduserende tiltak som små og mellomstore bedrifter, eiendomsforvaltere og gårdeiere kan gjøre i egne lokaler, vil ha stor betydning i dette arbeidet. Og ikke minst for de enkelte selskapenes egen drift og lønnsomhet. 

Bestill befaring på https://klimasmart.no/bedrifter/

Påmelding:

  • Påmelding skjer på lenken over
  • Rådgivningen skjer med fysisk oppmøte på selskapets adresse på ulike tidspunkter gjennom 2024.

Spørsmål bedrifter bør stille seg:

  • Hva kan jeg redusere strømregningen med gjennom energieffektivisering? 
  • Hva kan energistyringssystemer redusere energi- og effektbehovet med?
  • Kan vi ta i bruk lokale fornybare energikilder som f.eks. sol eller omgivelsesvarme, og frigjøre elektrisitet til annen bruk?
  • Hvilke støtteordninger gjelder og hvordan kan vi søke?

Nå kan små og mellomstore eiendomsforvaltere, gårdeiere og bedrifter få objektive råd om hvordan de kan redusere energibruken, spare strømkostnader og finne klimavennlige løsninger for selskapet sitt.

Gratis og uforpliktende

Tilbudet om befaring med energirådgiver er gratis og uforpliktende. Vi gjør oppmerksom på at «først til mølla-prinsippet» gjelder. Påmelding skjer på landingssiden og utrullingen av tilbudet vil skje regionsvis.

Viktig tilbud

– Tilbudet er en del av kommunens arbeid med klima og energi. Vi skal bidra til kunnskapsbygging og legge til rette for at bedrifter kan drive mer energieffektivt ved å ta klimavennlige valg. Det er økonomisk smart for den enkelte bedrift og vil i tillegg ha stor miljømessig gevinst for regionen vår, sier kommunalsjef Areal og infrastruktur Espen Jordet i Rakkestad kommune.

Kampanjen er finansiert av Klima Østfold, og arrangeres i samarbeid med Klimapartnere Viken og Simenergi AS. Energirådgivningen er ved ingeniør Knut Olav Knudsen.

Spørsmål til kampanjen kan rettes til: post@simenergi.no.