Tallene for kildesortering i 2023 er så gode at de er dobbeltsjekket og kvalitetssikret, sier Martin Winsvold Andersen. Dette er de første tallene vi har på effekten av kildesortering av matavfall. Så langt ser det ut som det har gitt resultater!  Innbyggerne har tredoblet sin kildesortering og vi er nå godt i rute med å nå kommunens krav til materialgjenvinning. 
 
Kildesortering av andre avfallstyper har økt etter Rakkestad kommune  startet innsamling av matavfall. Det samles nå inn 28% mer plastemballasje og over 40% mer papiravfall etter at  innbyggerne fikk beholderen til matavfall. 
 
 
Utrolig bra jobbet av Rakstingene!