Rakkestad kommune har i dag på nytt kontaktet Østfold fylkeskommune om saken. 
 
Østfold fylkeskommune opplyser tilbake: 
  • De arbeider akkurat nå med saken. 
  • De vil komme tilbake i løpet av dagen med informasjon om situasjonen og en tidsangivelse for når veien kan åpnes for trafikk igjen. 
  • De vil informere om mulige ytterligere tiltak. 
Rakkestad kommune vil også videre følge opp saken med Østfold fylkeskommune.