- Vi er glade for å kunne åpne Eidsbergveien for vanlig trafikk igjen, etter en periode med stengning, sier byggeleder Stine Andersen i Østfold fylkeskommune.

Eidsbergveien er viktig forbindelse mellom Rakkestad og Askim, der det vanligvis passerer over 3000 kjøretøy i døgnet.

Skadestedet ligger der fylkesveien krysser Holøsbekken, og det var allerede veiarbeid i gang på stedet, da flommen vasket bort grunnen og gjorde det umulig for kjøretøy å passere.

- Det er nå lagt nye og større rør under fylkesveien der den krysser bekken, slik at vi kan unngå flere slike problemer her i framtida, sier byggeleder Stine Andersen.