Begrepet hjelpeverge vil utgå og erstattes med verge.

Alle tidligere hjelpeverger fortsetter sin virksomhet som før men vil være underlagt fylkesmannen fra 1/7-13.

 

Østfold overformynderi vil ha sitt kontor i Statens Hus i Moss.

Adresse: Fylkesmannen i Østfold, Vergemål, Postboks 325, 1502 Moss.

Telefon: 909 71 307

 

Mer fyldig informasjon vil en kunne finne på nettet Vergemålsportalen - www.vergemal.no

I en overgangsperiode frem til 31/10-2013 vil overformynderiet i Sarpsborg være betjent og vil kunne svare på praktiske spørsmål knyttet til vedtak som er fattet tidligere og regnskap. Kontoret i Sarpsborg vil også kunne svare på spørsmål knyttet til Rakkestad. Selve overformynderiregnskapet skal være avsluttet innen 1/10-2013 og hjelpevergeregnskapene være avsluttet innen 1/9-2013.

Rakkestad overformynderi vil takke alle for godt samarbeid gjennom mange år. Overformynderiets oppgaver er verdifulle og vi ønsker lykke til i det videre samarbeid etter 1/7-2013 med Fylkesmannen i Østfold.